Kredyt walutowy

Kiedy mamy do czynienia z kredytem walutowym?

Kiedy bank udziela nam kredytu lub pożyczki w danej walucie obcej, a my go w danej walucie spłacamy, to mamy do czynienia z kredytem walutowym.

Wszystkie inne formy kredytu, nie są kredytem walutowym.

Jeżeli nie otrzymaliśmy kredytu walutowego, to zgodnie z obecnym orzecznictwem sądowym, możemy się starać o jego unieważnienie.

W Polsce banki udzielały kredytów walutowych, które kredytami walutowymi nie były. Kredyty owe były tylko denominowane lub indeksowane najczęściej do: franka szwajcarskiego (CHF), dolara (USD) lub euro (EURO). W związku z powyższym prawie wszystkie zawarte umowy kredytowe denominowane lub indeksowane mają zapisy umowne stanowiące klauzule nieuczciwe (abuzywne). Jeżeli umowy zawierały klauzule niedozwolone to sąd może je unieważnić. Banki jednocześnie przy zawieraniu umów, aby zwielokrotnić swoje zyski z tytułu udzielenia kredytów, stosowały różne kursy walutowe dla walut tj. niższe przy ich zaciąganiu, a wyższe przy spłacaniu.

Prawnicy Powszechnego Zakładu Odszkodowań mogą pomóc w unieważnieniu umowy kredytowej na drodze sądowej. Dzięki unieważnieniu kredytu klienci indywidualni zyskają zwrot:

  • zapłaconych rat kredytu,
  • zapłaconych odsetek,
  • opłat poniesionych w związku z prowizjami banku,
  • opłat ubezpieczenia na życie,
  • opłat ubezpieczenia niskiego wkładu.