Misja i wizja

Misja i wizja
Naszą misją jest wspieranie poszkodowanych.

Naszą misją jest profesjonalna pomoc prawna na drodze sądowej i wsparcie naszych klientów w kredytach walutowych i odzyskaniu najwyższego odszkodowania i zadośćuczynienia w sytuacjach, gdy ulegli wypadkom oraz doznali uszczerbku na zdrowiu, jak również tych którzy stracili osobę bliską i nie otrzymali świadczenia w należnej wysokości lub w ogóle.

Wizję naszej działalności opieramy na trzech zasadach:

  • indywidualne podejście – rozpatrujemy każdą sprawę indywidualnie, jasno określając możliwości odzyskania należnych świadczeń.
  • uczciwość – nie pobieramy żadnych opłat przed rozpoczęciem współpracy, rozliczamy się na zasadzie prowizji po pozytywnym zakończeniu sprawy.
  • profesjonalizm – wskazujemy poszkodowanemu jakie dokumenty są niezbędne do oceny możliwości uzyskania najwyższego odszkodowania, zapewniamy konsultację prawną poszkodowanemu, aby rzetelnie wytłumaczyć wszelkie aspekty dotyczące sprawy poszkodowanego.