Przyczynienie się do wypadku

Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody wówczas mówimy o przyczynieniu się. Przyczynienie się to obiektywnie nieprawidłowe zachowanie poszkodowanego pozostające w związku przyczynowym z powstałą szkodą.
Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania szkody, wypłacane odszkodowanie zostanie pomniejszone o wyliczoną kwotę (określaną procentowo) przyczynienia.
Warto pamiętać, że obowiązujące przepisy prawa uniemożliwiają całkowite pozbawienie wypłaty odszkodowania dla poszkodowanego, który przyczynił się do wypadku. Całkowite pozbawienia wypłaty odszkodowania następuje w sytuacji wyłącznej winy poszkodowanego.