Odszkodowanie za wypadek w miejscu publicznym

Odszkodowanie za wypadek w miejscu publicznym
Szkoła to miejsce publiczne, w którym często przydarzają się wypadki.

Do wypadków w miejscach publicznych takich jak: sklepy, urzędy, chodniki, przejścia dla pieszych, przystanki autobusowe dochodzi bardzo często z powodu zaniedbania lub zaniechania działania przez podmioty odpowiedzialne za zachowanie tych miejsc w stanie bezpiecznym do użytkowania.

Jeżeli administrator lub właściciel nieruchomości nie zastosował należytych środków bezpieczeństwa, nie dba o konserwację i przegląd stanu technicznego, wówczas istnieją podstawy prawne do dochodzenia wszelkich roszczeń za szkody wywołane następstwem wypadku.

Rodzaje wypadków w miejscach publicznych:

  • poślizgnięcia i potknięcia na chodnikach w czasie zimy
  • potknięcia na krzywym chodniku
  • upadki ze schodów
  • uderzenie przez spadające przedmioty
  • poślizgnięcie na śliskiej podłodze w sklepie

Szkoda osobowa, której doznał poszkodowany wskutek wypadku w miejscach publicznych, pozwala na wystąpienie do podmiotu odpowiedzialnego (właściciela budynku, zarządcy drogi, urzędu gminy itp.) ze stosownymi roszczeniami: odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta.