Odszkodowanie z polisy OC sprawcy

Odszkodowanie z polisy OC
Z polisy OC finansuje się także odszkodowania i zadośćuczynienia

Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej znane powszechnie jako OC jest jedną z najważniejszych form  ubezpieczenia zarówno dla ubezpieczonego, jak i dla tych, którzy z jego winy poniosą szkodę. Nasza kancelaria  adwokacka czyli Powszechny Zakład Odszkodowań zazwyczaj uzyskuje odszkodowanie z polisy OC sprawcy. Gdy tak się dzieje nie ponosi od bezpośrednich kosztów odszkodowania lub zadośćuczynienia, co ma duże znaczenie gdy mamy zamiar uzyskać je od osoby najbliższej. Oczywiście, nie sprawi to w żaden, że prawnicy firmy ubezpieczeniowej będą walczyć mniej zażarcie. Dla nich każda wypłata to strata wielkiej sumy pieniędzy, na którą nie chcą sobie pozwolić, dlatego też przydadzą państwu wtedy profesjonalni  prawnicy zatrudniani przez Powszechny Zakład Odszkodowań, którzy walczyć będą o najwyższe możliwe odszkodowanie.

Polisa OC pozwala na zapłatę odszkodowania za różne formy szkody nam poczynione. Przede wszystkim mowa tu o wypadkach. Wypadki komunikacyjne rocznie pozbawiają życie tysięcy ludzi, a dziesiątki tysięcy odnoszą rany fizyczne i psychiczne. Większość sprawców była ubezpieczona przez co udawało uzyskać odszkodowanie z polisy OC sprawcy. Dzięki temu uda się zdobyć pieniądze tak potrzebne dla poszkodowanych, którzy przecież ponieśli poważny uszczerbek na zdrowiu, a leczenie jest bardzo kosztowne, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z najpoważniejszymi  urazami. Najtragiczniejsze są jednak sytuacje, w których jeden z naszych bliskich ponosi śmierć z powodu wypadku. Wtedy też należy się nam wsparcie pieniężne, na przykład aby zrekompensować utratę jednego żywiciela rodziny.

Także osoby, które stały się ofiara błędu medycznego mogą starać się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy.  Lekarz przecież ma leczyć, a nie jeszcze bardziej szkodzić zdrowiu. Pracownicy służby zdrowia to też ludzie, to prawda i też mają prawo popełniać błędy, co także jest prawdziwe, lecz przecież nie zmniejsza to w żaden sposób cierpienia ofiar. A przede wszystkim, nie niweluje ich finansowych kosztów pełnego powrotu do zdrowia. Utrata wzroku czy długotrwały uraz z powodu błędu medycznego boli tak samo, jak ten spowodowany przez nieudolnego kierowcę. Dlatego też nie tylko warto, ale wręcz trzeba starać się o odszkodowanie za błędy lekarzy i placówek medycznych.