Kontakt

W sprawach związanych z odszkodowaniami zapraszamy Państwa do jednego z naszych biur w Warszawie lub Piasecznie

Powszechny Zakład Odszkodowań sp. z o. o.
ul. Energetyczna 11 lok. 5
05-500 Piaseczno

 

Pracujemy w godzinach 9 – 17 od poniedziałku do piątku

Wejście do biur dostosowane dla osób niepełnosprawnych

tel: 22 308 65 00 / 7 dni w tygodniu w godzinach 8 – 21

e-mail: info(at)PowszechnyZakladOdszkodowan.pl

 

REGON: 146767257, NIP: 1231278865, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000468883, Kapitał Zakładowy w wysokości: 65 000,00 zł. wpłacony w całości