Zadośćuczynienie za śmierć matki

Odszkodowanie za śmierć matki
Zwykle najsilniejsza więź łączy dzieci z matką.

Więź dzieci z matką są najmocniejszymi relacjami panującymi w rodzinie. Tak się dzieje od momentu poczęcia, gdy matka nosi dziecko w sobie, później w czasie porodu odcinana jest pępowina (ta fizyczna), a tak naprawdę często pępowina ta w przenośni potrafi być nigdy nie odcięta. Matka dla dzieci jest ostoją spokoju i osobą do której mogą o wszystko się zwrócić. Szczególnie bliskie więzi pomiędzy dziećmi a matką panują w początkowych okresach / latach życia, później gdy dzieci są coraz starsze i wchodzą w wiek dorosły te więzi słabną, ale są zawsze tymi najmocniejszymi w rodzinie. Często bywa tak, że w szczególności córki w matkach odnajdują w wieku dorosłym powiernika i niezależnie od tego czy mieszkają razem, czy oddzielnie, w tej samej miejscowości czy oddalonej o setki kilometrów od siebie mają ze sobą regularny (często codzienny) kontakt.

Śmierć matki spowodowana wypadkiem lub zdarzeniem medycznym jest traumą nie do opisania i dość często niemożliwa do poradzenia sobie w tym samodzielnie przez dziecko. Bardzo często dochodzi do sytuacji że nawet dorosłe dziecko musi sięgać po pomoc specjalisty / psychiatrę by sobie z tym problemem poradzić.

Odszkodowanie za śmierć matki jest szalenie trudnym zadaniem. Tak to jest że dochodzi się odszkodowania / zadośćuczynienia za utratę matki, a tak naprawdę jest to odszkodowanie / zadośćuczynienie za utratę relacji pomiędzy córką bądź synem a matką. Aby tego dokonać Powszechny Zakład Odszkodowań musi poznać panujące relacje pomiędzy nimi, a to oznacza powrót pozytywnych wspomnień przyćmionych tragiczną śmiercią matki. Często są to wspomnienia „zmoczone” łzami.

Za utratę relacji i spójności rodziny nasza Kancelaria Odszkodowawcza zawsze jest w stanie pomóc tylko finansowo. Jest to świadczenie pieniężne zwane odszkodowanie lub zadośćuczynienie, którego celem jest zrekompensowanie straty w rodzinie.

Na wysokość odszkodowania / zadośćuczynienia za śmierć matki ma wpływ kilka czynników między innymi takich jak: wiek matki i jej stan zdrowia oraz aktywność, częstość kontaktów tych osobistych i telefonicznych syna bądź córki ze zmarłą matką, itp.

Po śmierci matki dochodzić można odszkodowania w skład którego wchodzi zadośćuczynienie za utracone relacje, odszkodowanie za poniesione koszty min. te związane w pogrzebem, itp., ale również renta dla syna / synów lub córki lub córek (renta ta jest niezależna od renty z ZUS) jeżeli dziecko nie jest pełnoletnie, a matka był jednym z żywicieli rodziny i przez jej śmierć status rodziny się pogorszył.

Za śmierć matki dochodzić można świadczeń pieniężnych którego wysokość wahać się może w granicach 60-120 tys. zł., jednak może ono być zarówno wyższe jak również (kiedy relacje były nadzwyczajnie bliskie) i niższe (kiedy relacje były słabe)