Zadośćuczynienie za śmierć

Odszkodowanie za śmierć
Tak łatwo stracić życie.

Śmierć osoby bliskiej to jedno z najtragiczniejszych zdarzeń jakich może doświadczyć istota ludzka. Nie ma znaczenia, czy osoba nam bliska była z nami spokrewniona czy związana w inny trwały sposób. Zawsze pozostajemy przytłoczeni żalem i bólem, których nie można wyrazić słowami. Jednak, gdy  okazuje się, że do śmierci przyczynił się ktoś obcy, osoba z zewnątrz, smutek zostaje wymieszany ze wściekłością. W przypadku zbrodni  sprawa pozostaje w gestii organów ścigania, lecz gdy  jest ona wynikiem czyjegoś zaniedbania, głupoty lub arogancji , rysuje się przed nami inna droga. Najrozsądniej jest wtedy starać się o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej. Nie cofnie to wprawdzie czasu, ale ułatwi nam dalszą egzystencję  Na tym świecie bowiem pieniądze są nam niezbędne do życia, a osoby nagle pozbawione bliskich często są narażone na dodatkowe wydatki takie pomoc psychiatryczna czy wsparcie dla rodzica samotnie wychowującego osierocone dzieci. Jednak w takim przypadku przyda się wam pomoc profesjonalnej kancelarii adwokackiej takiej jak Powszechny Zakład Odszkodowań.

Nasi prawnicy są zawsze pełni zrozumienia dla cierpienia i smutku naszych klientów, dlatego też będą się starali się ograniczyć do minimum Państwa udział w procesie by nie narażać Was na niepotrzebny stres. Dla nas walka o odszkodowanie za śmierć osób bliskich dla naszych klientów jest naszą powinnością, bowiem naszą dewizą jest „Pomagamy gdy należy się pomoc”, a przecież sprawa związana ze śmiercią osoby najbliższej na pewno zasługuje na wsparcie.

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej należy się niezależnie od tego czy zmarłym był nasz mąż, ojciec, dziecko czy siostra, w każdym przypadku mamy prawo zwrócić się do sądu. Podobnie jak rodzaj zdarzenia, który doprowadził do tragedii. Czy był to błąd medyczny spowodowany przez niekompetencje lekarza, wypadek w pracy, do którego doprowadziła chciwość pracodawcy czy kolizja, która nastąpiła z winy innego kierowcy, każda z tych sytuacji uprawnia do starania się o odszkodowanie. Dlatego  też warto się skontaktować się z Powszechnym Zakładem Odszkodowań.