Czym jest ugoda

Czym jest ugoda
Choć wydaje się to wyjściem najprostszym, nie powinniśmy iść na ugodę.

Nikt z nas nie lubi iść na kompromis. Oznacza on często przecież częściowe ustępstwo także wtedy, gdy nasza racja jest oczywista. Nie ma przecież czegoś takiego jak trochę prawda! Gdybyście rozmawiali z człowiekiem wierzącym, że ziemia jest płaska, to przecież nie zgodzilibyście się z nim na kompromisowe stwierdzenie, że ziemia jest półokrągła? Bardzo często kompromisowe rozwiązania są wyrazem naszej bezsilności, ostatecznością wybieraną jedynie wtedy, kiedy nie ma już innych możliwości lub po prostu nie ma się ochoty lub siły ich szukać.

A czym jest ugoda? Ugoda jest formą kompromisu zawieraną wtedy, kiedy obie strony chcą uniknąć ryzykownego, kłopotliwego czy też po prostu bardzo długiego procesu. Często zawiera ją się po burzliwych negocjacjach, podczas których obie strony starają się manipulować prawdą i faktami. aby postawić na swoim. W gruncie rzeczy przywodzi to na myśl targowanie się dwóch przekupniów o lepszą cenę za towar, którym jesteśmy my.

W przypadku walki o odszkodowanie szczególnie bolesne jest owe targowanie faktami. W istocie przecież wszyscy znamy prawdę na temat tego co nas spotkało! Nasze cierpienie nie było snem pisarza ani występem komedianta. A jednak karzą nam przyznać, że ucięta ręka to w sumie nic takiego, a nasz bliski, który zginął w wypadku spowodowanym przez pijanego kierowcę był tak trochę winny tego wypadku! Oczywiście, są sytuacje, że to poszkodowany częściowo odpowiada za to, co go spotkało. Jednak nie jest to przyczyną tego, że prawnicy strony przeciwnej chcą zawrzeć ugodę. Ma ona na celu zmniejszenie wydatków firmy ubezpieczeniowej. W końcu każdy wydatek to dla nich strata. Jednak w twoim interesie jest nie ulegać namową i nie zgadzać się na żadne ustępstwa, zwłaszcza gdy prokuratura już udowodniła winę sprawcy. Często możesz nawet nie mieć pojęcia ile jesteś w stanie uzyskać, a może być to nawet niemal trzykrotnie więcej niż oferowano by wam w ramach ugody. My w Powszechnym Zakładzie Odszkodowań nigdy nie godzimy się na ugodę, ponieważ w takiej sytuacji poszkodowany musi zrzec się dochodzenia roszczeń w przyszłości. Zyskują na niej jedynie zakłady ubezpieczeniowe, nie my, ani też nie nasi klienci. Zawsze walczymy o najwyższe możliwe odszkodowanie dla naszych klientów. Bowiem pomagamy zawsze, gdy należy się pomoc.