Postępowanie odszkodowawcze

Postępowanie odszkodowawcze zawsze rozpoczyna się od zebrania odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej szkodę oraz ustalenia podmiotu odpowiedzialnego do jej naprawienia.

Roszczenie kierowane jest do zakładu ubezpieczeń, który w momencie przyjęcia zgłoszenia powinien wypłacić odszkodowanie w czasie od 30 do 90 dni. Duże znaczenie jeżeli chodzi o szybkość wypłaty odszkodowania ma jakość oraz kompletność dokumentacji.

Praktyka pokazuje, że zakłady ubezpieczeń znacznie przeciągają wypłatę odszkodowania powołując się na różne okoliczności. Kolejną kwestią jest wysokość wypłacanych roszczeń. Podmioty zobowiązane do ich wypłacenia znacznie je zaniżają, dlatego jedyną drogą, aby poszkodowany uzyskał odpowiednie do uszczerbku świadczenia jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. W zależności od rodzaju spraw, jej skomplikowania postępowanie sądowe może trwać od 1,5 roku do kilku lat.