Zadośćuczynienie za śmierć dzieci

Odszkodowanie za śmierć dzieci
Nie ma większej tragedi niż utrata dzieci.

Niemal we wszystkich kulturach szczególną opieką otacza się dzieci. To najsłabsi i najbardziej wrażliwi członkowie społeczności, którzy zazwyczaj są chronieni przez tych bardziej zaradnych i samodzielnych. Dla rodziców niemal zawsze są najważniejszymi osobami w życiu, którym poświęca się całą uwagę i bezmiar troski na jaką ich stać. Świat, którym przyszło nam egzystować jest jednak strasznym i okrutnym miejscem. Czasem mimo wszelkich starań, dzieci umierają, a ich rodzice zostają  pozostawieni sami w bezmiarze czarnej rozpaczy. Wydaje się wtedy, że mrok skrył w sobie całą przyszłość i nie będzie już nadziei. Trudno powiedzieć, co się mogło stać, być może dzieci cierpiały na jakąś straszną, nieuleczalną chorobę genetyczną, którą odziedziczyła po rodzicach. Mogły też być ofiarami czyjejś bezmyślności lub zła drzemiącego w sercu. Kierowca, który nie potrafi wytrzymać bez alkoholu, mimo, że ma prowadzić samochód albo właściciel domu bardziej ceniący sobie pieniądze niż bezpieczeństwo tych, którzy u niego mieszkają. Niestety, ale zbyt łatwo jest odebrać rodzicom to, co najbardziej kochali. Pozbawić ich życie sensu. W takiej sytuacji trzeba zacząć się starać o odszkodowanie za śmierć dzieci.

W Powszechnym Zakładzie Odszkodowań już nieraz  podejmowaliśmy się tej smutnej, lecz jakże potrzebnej misji. Trzeba walczyć o odszkodowanie za śmierć dzieci. Nie będzie to łatwe, ale nasi prawnicy dobrze rozumieją, że muszą wywalczyć sprawiedliwość dla naszych klientów, Nie można dopuścić do tego, aby tak straszna tragedia uległa zapomnieniu. Choć w żaden sposób nie naprawi to krzywd, które zostały wyrządzone nieszczęsnym rodzicom, to przynajmniej dzięki temu świat stanie się sprawiedliwszym miejscem. Zadośćuczynienie będzie im potrzebne, bowiem prawdopodobnie na starość  pozostaną oni sami, pogrążeni we wspomnieniach o szczęściu, jakie zostało im odebrane. Nie jest łatwo być samotnym starszym człowiekiem. Prywatna opieka lekarska czy pielęgniarska jest bardzo kosztowna, ale w pewnym momencie stają się potrzebne. Poza tym, nie wolno im odmawiać prawa do normalnego życia tym dzieciom jakie im zostały. Być może skierują swą rodzicielską miłością ku dzieciom swego rodzeństwa lub dalszych krewnych, i pomogą im zapewnić lepszą przyszłość. A być może wykorzystają pieniądze uzyskane z odszkodowania na proste radości życia. Mają do tego prawo.