Kim jesteśmy

Powszechny Zakład Odszkodowań jest butikową Kancelarią Odszkodowawczą działającą na rynku od roku 2013. Zajmujemy się pomocą w dochodzeniu / odzyskiwaniu odszkodowań związanych z kredytami walutowymi, uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią osoby bliskiej. Pomagamy poszkodowanym odzyskać odszkodowania w zdarzeniach, kiedy ktoś zawinił w sposób umyślny lub nieumyślny.

Zajmujemy się następującymi rodzajami spraw:

Najczęściej sprawy o odszkodowania przyjmujemy i prowadzimy na własny koszt, a zleceniodawca płaci wynagrodzenie tylko wtedy, kiedy sprawę wygramy i odzyskany należne odszkodowanie. Wynagrodzenie naszej Kancelarii ustalane jest procentowo, co gwarantuje klientowi iż Powszechny Zakład Odszkodowań dochodzić będzie roszczeń w maksymalnej wysokości – dodatkowo gwarantujemy to w zapisie umowy.

Wszystkie prowadzone sprawy przez naszą Kancelarię Odszkodowawczą są prowadzone przez jednego z naszych prawników (adwokata lub radcę prawnego), specjalizującego się w dochodzeniu roszczeń z tytułu kredytów walutowych, uszczerbku na zdrowiu lub utraty osoby bliskiej.

Pomagamy poszkodowanym, ponieważ:

  • Osoby najczęściej nie mają pieniędzy na zlecenie sprawy Kancelarii Prawniczej, a potrzebują pomocy prawnej
  • Poszkodowani często nie mają wiedzy na temat odszkodowania, jego wysokości a potrzebują pomocy
  • Firmy ubezpieczeniowe i banki często odmawiają wypłaty świadczeń
  • Firmy ubezpieczeniowe czy banki, gdy przyjmą odpowiedzialność, to zwykle do niewielkiego należnego poziomu
  • Powszechny Zakład Odszkodowań jest w stanie uzyskać średnio 4-5 razy większe świadczenia niż proponuje wypłacić firma ubezpieczeniowa lub bank
  • Nasza Kancelaria Odszkodowawcza jest w stanie uzyskać dodatkowe odszkodowanie, nawet wówczas, gdy poszkodowany już je dostał nawet na drodze sądowej, a wyrok się uprawomocnił wiele lat temu
  • Są poszkodowani, którzy otrzymali odszkodowanie, nie korzystając z usług prawnika, a Powszechny Zakład Odszkodowań jest w stanie uzyskać dla nich dodatkowe odszkodowanie

Działamy zgodnie z dewizą: Pomagamy, gdy należy się pomoc