Wysokość odszkodowania

Wysokość odszkodowania obejmuje pokrycie wydatków związanych z wypadkiem np. kosztów leczenia, dojazdów, utraconych dochodów, jak również uzależniona jest od stopnia uszczerbku na zdrowiu, który określany jest procentowo. Doświadczenie pokazuje, że sądy zwykle zasądzają znacznie wyższą kwotę za procent uszczerbku na zdrowiu, w porównaniu do kwoty naliczonej przez firmy ubezpieczeniowe.

Wysokość zadośćuczynienia jest ustalana indywidualnie, w odniesieniu do konkretnego przypadku oraz na wniosek pokrzywdzonego. Ma ono zaspokoić wszystkie negatywne doznania poszkodowanego, również takie które mogą wystąpić w przyszłości. Sądy ustalając wysokość zadośćuczynienia biorą pod uwagę wiele czynników m.in.: stopień długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, wiek poszkodowanego, okres rehabilitacji, długotrwałość cierpienia, niemożność powrotu do wyuczonego zawodu, dawnej aktywności fizycznej,

Niestety zakłady ubezpieczeń przy wyliczaniu wysokości zadośćuczynienia biorą pod uwagę tylko stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu, nie uwzględniając wyżej wymienionych czynników.