Odszkodowanie za potrącenie

W Polsce z roku na rok mamy mniej zdarzeń związanych z potrąceniem pieszego, tych z najgorszym skutkiem, jednak wciąż wiele osób jest poszkodowanych przez potrącenie: na pasach, na chodniku i w innych miejscach. Jest wiele czynników które to powodują np. brak ostrożności, niedostosowana prędkość do panujących warunków na drodze. Piesi, którzy zostali potrąceni mają prawo dochodzenia licznych roszczeń odszkodowawczych na zasadzie winy kierowcy lub ryzyka. Z odpowiedzialnością firmy ubezpieczeniowej mamy do-czynienia wówczas kiedy kierowca nie doprowadził do wypadku, a winę ponosi pieszy – jednak aby dostać odszkodowanie z tego tytułu nie może być pieszy uznany za wyłącznego sprawę wypadku. Dlatego ważnym jest aby w sprawie karnej mieć radcę prawnego lub adwokata, który pomoże poprowadzić właściwie sprawę.

Pieszy w zależności od obrażeń i jego skutków starać się może o:
• zadośćuczynienie
• odszkodowanie:
◦ koszty sprawowanej opieki
◦ utracone korzyści majątkowe
◦ wszelkie koszty związane z leczeniem po wypadku i dochodzeniem do zdrowia
• renta:
◦ na zwiększone potrzeby finansowe
◦ za niezdolność do wykonywanej pracy

W sprawach związanych z odszkodowaniami zapraszamy Państwa do jednego z naszych biur w Warszawie lub Piasecznie

Powszechny Zakład Odszkodowań sp. z o. o.
ul. Energetyczna 11 lok. 5
05-500 Piaseczno

Pracujemy w godzinach 9 – 17 od poniedziałku do piątku

Wejście do biur dostosowane dla osób niepełnosprawnych

tel: 22 308 65 00 / 7 dni w tygodniu w godzinach 8 – 21

e-mail: info(at)PowszechnyZakladOdszkodowan.pl

Formularz kontaktowy:


    Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania przez Powszechny Zakład Odszkodowań sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Energetycznej 11 lok. 5, 05-500 Piaseczno