Rodzaje odszkodowań

Rodzaje odszkodowań
Niezależnie od rodzaju odszkodowania, zawsze najlepiej walczyć w sądzie

Zakres roszczeń odszkodowawczych jest szeroki i zależy od sytuacji, która spowodowała odpowiedzialność odszkodowawczą. Ponżej podajemy przykładowe roszczenia w sytuacji, gdy w wyniku wypadku doszło do szkody na osobie.

Roszczenia z tytułu wypadków komunikacyjnych:

 • zadośćuczynienie
 • odszkodowanie
 • renta uzupełniająca / renta na zwiększone potrzeby
 • renta z tytułu niezdolności do pracy

Roszczenia z tytułu śmierci w wypadku osoby poszkodowanej:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
 • jednorazowe odszkodowanie
 • zwrot kosztów pogrzebu
 • renta po śmierci osoby bliskiej tzw. renta alimentacyjna
 • renta rodzinna

Roszczenia z ZUS z tytułu wypadku przy pracy:

 • zasiłek chorobowy
 • świadczenie rehabilitacyjne
 • zasiłek wyrównawczy
 • jednorazowe odszkodowanie
 • renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa
 • renta rodzinna
 • dodatek pielęgnacyjny
 • dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej
 • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą

Roszczenia od pracodawcy z tytułu wypadku przy pracy:

 • odszkodowanie
 • zadośćuczynienie
 • renta

Roszczenia z OC rolników z tytułu wypadku w gospodarstwie rolnym:

 • jednorazowe odszkodowanie
 • zwrot kosztów związanych z wypadkiem
 • zadośćuczynienie
 • renta