Odszkodowanie za wypadek na roli

Odszkodowanie za wypadek na roli
Na wsi mogę przytrafić straszliwe wypadki

Corocznie w gospodarstwach rolnych dochodzi do licznych wypadków, zwłaszcza w okresie intensywnych prac na roli. Najczęstszymi przyczynami wypadków są:

 • upadki
 • zetknięcie z ostrymi narzędziami
 • uderzenie przygniecenie przez transportowane materiały i przedmioty
 • przejechanie przez poruszający się środek transportu
 • pochwycenie przez części ruchome maszyn i urządzeń
 • pogryzienie przez zwierzęta

Należy pamiętać, że na rolniku ciąży obowiązek ubezpieczenia OC rolników z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie to obejmuje nie tylko rolnika, ale także osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie rolnym oraz osoby z nim pracujące.

Jeżeli dojdzie do wypadku w gospodstawie rolnym, którego rezultatem jest śmierć, utrata zdrowia, uszkodzenie ciała, poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie z OC rolników.

Do roszczeń odszkodowawczych zalicza się:

 • odszkodowanie (zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, utraconych dochodów itp.)
 • zadośćuczynienie
 • renta

W przypadku śmierci osoby poszkodowanej w wypadku w rolnictwie posiadającej gospodarstwo rolne, przepisy prawa przewidują następujące roszczenia:

 • odszkodowanie
 • zwrot kosztów pogrzebu
 • rentę alimentacyjną
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę